Minibike nedáva iskru na sviečku

Návod na odstránenie poruchy

Zistíme tak že vymotujeme sviečku nasadíme späť do fajky držíme ju za gmennú časť a priložíme ju na valec kovovou časťou dávame pritom pozor aby sme sa nedržali kovovej časti minibiku lebo by sme mohli dosť el.výboj ťaháme za štartér ako keď štartujeme silný a rýchly ťah pozeráme na spodok sviečky či preskakuje iskra. Ak nepreskakuje treba to vyskúšať v tmavej miestnosti kde je menej svetla lebo na dennom svetle ju len slabo vydno.Ak ju nevydno ani v tmavej miestnosti tak vypojíme čierny káblik ktorý ide spod štartéra zo zapalovania  a zaizolujeme ho aby sa nedotýkal kostri.Čierny káblik má na zapalovaní funkciu keď motor beží tak sa vypinačom vypne vtedy sa čierny káblik cez vipinač pritkne na kostru minibiku a prepóluje zapalovanie ,preruší sa iskra a motor zhasne.Ak znovu skúsime a iskru hádže závada je v káblovaní prekostrenie alebo je zle prepnutý prepínač na vypnutie motora  minibiku.Ak nejde iskra ani pri odpojenom čiernom kábli zo zapalovania tak je vadná cievka zapalovania treba ju vymeniť.Pozri informácie výmena cievky zapaľovania