Karburátor netesní preteká benzín.

Ak preteká karburátor, znamená to, že plavák nezatvára prívod paliva a vtedy benzín preteká z karburátora. Závada sa nedá odstrániť výmenou tesnenia plavákovej komory. Začneme tým, že vyskrutkujeme dve skrutky zo spodu plavákovej komory. Oddelíme plavákovú komoru od karburátora, vyberieme plavák a odskúšame jeho funkčnosť ponorením do vody na pár sekúnd. Ak v plaváku zostane voda, čo zistíme zatrasením, je nefunkčný a treba ho vymeniť. Pokračujeme prefúknutím dvoch trysiek a vyčistením kanálika v smere od palivového ventilu do plavákovej komory. Ďalej  pokračujeme vyčistením palivového ventilu - rozobratím a prefúknutím kanálikov. Pred montážou odskúšame jeho funkčnosť. Fúkneme ústami vzduch do prívodu paliva pri otvorenom kohútiku plaváková komora je smerom dole a vzduch prúdi cez karburátor.Opakujeme fúknutie vzduchu do prívodu paliva ale plaváková komora musí byť smerom ku plafónu ak nedokážeme prefúknuť vzduchom karburátor tak oprava sa podarila a karburátor je funkčný.Ak namontujeme karburátor na minimoto a nefunguje správne sú upchané kanáliky vodným kameňom alebo je nesprávne ohnutá vydlička ktorá riadi plavák a tá bráni správnemu zatváraniu paliva plavákom keď je naplnená plaváková komora.Vtedy radšej zvolíme kúpu nového karburátora.